Týdenní plány:

2. 11. – 6. 11.

ČJ – Lili a Vili s. 32 – 35, písmena Č a B, Kreslím tvary s. 46 – 49 – grafomotorická cvičení

M – Učebnice s. 30 – 32, nácvik psaní číslic, sčítání, odčítání a dopočítávání v oboru do 10 ( krokování, zápis prvků), krychlové stavby

PK – s. 17, keře

AJ – s. 16, 17 – čísla, barvy, školní potřeby

19.10. – 23. 10.

ČJ – písmena K, Č, nácvik čtení

M – nácvik psaní číslic, sčítání pomocí krokování, s. 26 – 29

PK – s. 16 – 17

AJ – numbers, s. 14 – 15

12.10. – 16. 10.

ČJ – písmena Y, P, grafomotorický cvičení

M – prostředí “dětský park”

PK – Pravidla třídy, Pozorujeme stromy

AJ – školní potřeby

PO – Lili a Vili s. 24, písmenko Y, Kreslím tvary “měsíc, sněhulák, šnek”, Matematika s. 22

ÚT –  Lili a Vili s. 25, Matematika s. 23

ST – PÁ distanční výuka

5. – 9. 10.

ČJ – Písmena J, I, grafomotorická cvičení

M – zjišťování počtu, porovnávání, rozklad množiny prvků, čísla

PK – Všímáme si pocitů druhých

AJ – školní pomůcky

PO – Lili a Vili s. 20, Matematika s. 18, Kreslím tvary “traktor, hřeben”

ÚT – Lili a Vili s. 21, Matematika s. 19, Prvouka s. 12

ST – Lili a Vili s. 22, Kreslím tvary ” tričko, déšť”, AJ s. 10, 11

ČT –  Lili a Vili s. 23, Matematika s. 20, Prvouka s. 13

PÁ – Kreslím tvary “konvička, kaktus”, matematika s. 21

29. 9. – 1. 10.

ČJ – Písmeno L, grafomotorické cviky

M – krychlové stavby, seznámení s krokovacím pásem

AJ – barvy, čísla

PO – bruslení

ČT- oslava 60. výročí školy

PÁ – ředitelské volno

PO – Lili a Vili s. 18, Matematika s. 17

ÚT – Lili a Vili s. 19m Kreslím tvary “hvězdy, okna”, DÚ “zeď, šíp”, AJ s. 8, 9

21.9. – 25.9.

ČJ – písemná E, O, grafomotorické cviky

M – krokování, krychlové stavby, poznáváme zlomek jako 1 polovinu

PK – S každým máme něco společného

AJ – numbers

PO – ČJ – Lili a Vili s. 14, Kreslíme tvary s. 16, 17, Matematika – s. 14

ÚT – M – s. 14, ČJ – Lili a Vili s. 15, Kreslíme tvary ” kapr”, Prvouka s. 11

ST – ČJ  – Lili a Vili s. 16, Kreslím tvary “střecha”, AJ – uč.s. 6, 7

ČT – ČJ  – Lili a Vili s. 17, PK s. 11, M – s. 15

PÁ – ČJ – Lili a Vili s. 17 (dokončit), Kreslím tvary “kopretina, čertík”, M – s. 16

14. 9. – 18.9.

ČJ – písmeno M, T, grafomotorická cvičení

M – prostředí bludiště, origami a dřívka

PK – Ve třídě, Každý jsme jiný

AJ – Who is this?

PO –  ČJ – Lili a Vili s. 10, Duhové písmeno M, Kreslíme tvary “klaun, větrník”, M – s. 10 (dvě bludiště, zkus nakreslit vlastní bludiště)

ÚT – ČJ – Lili a Vili s. 11, M – s. 11, PK – Ve třídě s. 9

ST – ČJ – Lili a Vili s. 12, Kreslíme tvary ” jablko, šiška”, AJ – s. 4, 5 (Marodi doplní pouze s. 5)

ČT –  ČJ – Lili a Vili s. 12, duhové písmeno T, M – pracujeme s dřívky (doma nahradíme např. párátky, děti tvoří čtverec, obdélník, počítají dřívka), uč. s. 12/1, 2, 3, PK – Každý jsme jiný, uč. s. 10

PÁ – ČJ Kreslím tvary “zmrzlina, hrozné”, Matematika – zapisujeme do tabulky, s. 13, HV – Pekař peče housky

7.9. – 11. 9.

ČJ – grafomotorické cvičení, soustředíme se na správné sezení a úchop tužky, písmena A a U

Kreslíme tvary s. 3 – 5

Lili a Vili s. 6 – 8

M – prostředí figurky a krychlové stavby

Matematika 6 – 8

Pk – Co se děje ve škole

Prvouka 6 – 7

PO – Lili a Vili s. 6, Matematika s. 6 ( Počítáme předměty/ osoby na obrázku a rozdělujeme do skupin), Kreslíme tvary s. 3

ÚT – Lili a Vili s. 7, Kreslíme tvary “meloun” (tři barvičky na každou čáru), Matematika s. 7

ST – ČJ – Lili a Vili s. 8, Kreslíme tvary “duha, klokan”, AJ – hello, goodbye s. 2, 3, 

ČT – ČJ – Lili a Vili s. 9, Prvouka – Přestávka/hodina, Matematika – s. 8

PÁ – ČJ – Kreslíme tvary “loďka” (3 barvy), Matematika s. 9