Týdenní plány:

10. 5. – 14. 5.

Český jazyk

  • nácvik čtení a psaní, Lili a Vili s. 35, 40, 41
  • Písanka s. 9, 10 (š, n)
  • Pátek – čtenářské dílny (děti si přinesou vlastní knihu)

Matematika

  • evidence prvků, dětský park, krokování, s. 101, 102

Prvouka

  • s. 56/4, 57 – Den a noc

Angličtina

  • s. 61, procvičování slovní zásoby

 

3. 5. – 7. 5.

Český jazyk: Lili a Vili s. 36 – 38, Písanka s. 7, 8 (y, o)

Matematika: s. 99, 100 (dětský park, hodiny, vláčky)

Prvouka: s. 56 kalendář

Angličtina: s. 60 opakování

25. – 30. 4.

Český jazyk – Lili a Vili s. 30-32 (Svět našich domovů), Písanka s. 5, 6 (j, u, s, p)

Matematika – s. 95, 96 (příprava na souřadnicový systém)

Prvouka – Dny v týdnu a měsíce  s. 53, 54

Angličtina – s. 58, 59 (předložky on, in)

Pondělí – Lili a Vili s. 30, 31, písanka s. 5 (j), matematika s. 95, 96/1

Úterý – Matematika s.95, Lili a Vili s. 32, Prvouka – s. 53 (dny v týdnu)

Středa – Lili a Vili s. 33, Písanka s. 5 – u, angličtina s. 58/59

Čtvrtek – Lili a Vili s. 34, Matematika s. 96, Prvouka s. 54/55

19.- 23. 4.

ČJ – Lili a Vili s. 27, 28, Písanka s. 3, 4

M – s. 94, 95 (autobus, souřadnice)

PK – měsíce, s. 52

AJ – s. 56, 57 Do you like? , animals

12. 4. – 16. 4.

ČESKÝ JAZYK – Lili a Vili s. 24 – 26 (měsíce, hry se slovy), Písanka 2 s. 1, 2 (a, m, t, e)

MATEMATIKA – s. 92, 93 (prostředí mince, autobus, sčítání a odčítání přes 10)

PRVOUKA – s. 50, 51, jarní květiny

ANGLIČTINA – animal friends, s. 54, 55

Pondělí: Matematika s. 92 /1, 2, 3, Lili a Vili s. 24 ( měsíce)

Úterý: Matematika s. 92, 93/ 1, Český jazyk – Lili a Vili s. 24, dny v týdnu, písanka s. 1 – a, Prvouka s. 50

Středa: Lilli a Vili s. 25, Písanka s. 1 – m, Angličtina s. 54, 55

Čtvrtek: Matematika s. 93, Písanka s. 2 – t, Prvouka s. 51

Pátek: Matematika s. 93, Písanka s. 2 – e, Lili a Vili s. 25

6.4. – 9. 4.

ČJ – Lili a Vili s. 22, 23, písanka s. 31, 32 ( číslice 5, 6, 7, 8)

M – s. 90, 91 – prostředí mince, schody, parkety, autobus

AJ – s. 52, 53, opakování

PK – s. 49, péče o domácí mazlíčky

29. – 31. 3.

ČJ – Písanka s. 31, Lili a Vili s. 19, 20

M – s. 89, 90 (nové prostředí mince)

AJ  – s. 50, 51  – Bathtime

Velikonoční prázdniny

22. 3. – 26.3.

ČJ – Lili a Vili s. 15 – 17 (procvičujeme čtení malých písmen), písanka s. 28 – 30 (VĚ, MĚ, 1, 2)

M – s. 87 – 89 (slovní úlohy, prostředí araku, schody)

PK – s. 47, 48 (domácí zvířata a jejich chování)

AJ – s. 48, 49 Bathtime

15. 3. – 19. 3.

ČJ: Lili a Vili s. 12, 13 – nácvik čtení malých písmen

       Písanka s. 25, 26 – DĚ, TĚ, NĚ, Ď, Ť, Ň

M: s. 84- 86 prostředí Abaku

PK: s. 46 Proč chováme hospodářská zvířata

AJ: Bathtime s. 46, 47

8. 3. – 12. 3.

ČJ Lili a Vili s. 8 – 11, čtení s porozuměním, Písanka s. 22 – 24 (F, G, DI, TI, NI)

M Matematika III. – začínáme s novou učebnicí, s. 80, 84- 86

AJ – s. 44 – 45 Good morning

PK s. 44 – 45 Hospodářská zvířata