Týdenní plány:

22. 2.- 26. 2.

Český jazyk: Lili a Vili s. 4 – 7, Písanka 20 – 21 (Ř, Ž)

Matematika: s. 76 – 77, nové prostředí ” schody”

Angličtina: opakování s. 42, 43

Prvouka: třídění odpadu, s. 42, 43

Pondělí: Lili a Vili s. 4, 5, Matematika s. 76

Úterý: Matematika s. 77, Lili a Vili s. 6 ( polovina strany), Písanka – Ř, PK s. 42 

Středa: ČJ – Lili a Vili s. 6, AJ s. 42, 43

15. – 19. 2.

19. 2. – Ředitelské volno

ČJ – Písanka s. 18, 19 ( CH, Š), Lili a Vili s. 78 – 80

M – s. 74 – 75 (Procvičuje ve známých prostředích, dále se věnujeme prostředí “autobus”)

PK – Materiály – skupinová práce, Třídíme odpad – s. 42

AJ – s. 40, 41 Numbers (procvičování)

Pondělí: Lilia a Vili s.78, Matematika s. 74 (1, 4)

Úterý: Písanka s. 18 – CH, Matematika s. 74, Prvouka – skupinová práce / materiály a jejich využití

Středa: Lili a Vili s. 79, AJ s. 40/41

Čtvrtek: Matematika s. 75, Písanka s. 19, Lili a Vili s. 80, Prvouka s. 42

8. -12. 2.

ČJ – Lili a Vili s. 74-77 (Q, W, X), Písanka s. 16 – 17 (H, S)

M – s. 71, 72 ( Nové prostředí autobus)

AJ – 38, 39 – Is it a … ? How old are you?

PK – s. 40, 41 Materiály

Pondělí: Lili a Vili s. 74, skupinová práce, Matematika s. 71

Úterý: Matematika s. 72, Lili a Vili s. 75, Písanka – H

Středa: AJ s. 38 – 39, ČJ – Písanka – s. 16 S, Lili a Vili s. 76

Čtvrtek: Lili a Vili s. 77, Matematika s. 72/ 1, Prvouka s. 41

Pátek: ČJ – Bude zima, bude mráz – seznámení s písničkou, písanka s. 17, Matematika s. 72

1. 2. – 5. 2.

ČJ – Lili a Vili s. 70 – 73 ( Dy, ty, ny, bě, pě, vě, mě), Písanka s. 14

M – s. 68 – 70, krychlové stavby, krokování, hadi, součtové trojúhelníky

PK – s. 37/ 38 Laboratoř 

AJ 36/37 Happy birthday 

Pondělí: Lili a Vili s. 70, Matematika s. 68

Úterý: Písanka s. 14 – M, Lili a Vili s- 71, Matematika s. 69, Prvouka – Laboratoř, s. 37

Středa: AJ – s. 36, 37, Lili a Vili s. 72 – bě, pě, vě, mě

Čtvrtek: Lili a Vili s. 73, Matematika s. 70, Písanka s. 14 – D

Pátek: Písanka s. 15, Lili a Vili s. 76 – Kvítečkov, Matematika – procvičování, s. 71/ 1, 3

25. 1. – 28. 1.

Matematika – sčítání a odčítání přes 10 (krokování, hadi, krychlové stavby), s. 66-67

Český jazyk – nácvik čtení – Di, ti, ni, dě, tě, ně, Lili a Vili s. 66-69, Písanka s. 13

Prvouka – Vynálezy s. 36, 37

Angličtina – opakování, s. 34, 35

Pondělí: dě, tě ně, Lili a Vili s. 66, Matematika – s. 66, ( procvičujeme sčítání a odčítání tří čísel)

Úterý: Matematika s. 67, Lili a Vili s. 67, Písanka s. 13, Prvouka s. 37

Středa: Lili a Vili s. 68, Angličtina s. 36, 37

Čtvrtek: Lili a Vili s. 69, předání vysvědčení

 

18. 1. – 22. 1.

PK – s. 34 – 36, V obchodě, vynálezy

ČJ – Lili a Vili s. 62 – 65 (G, Ď, Ť, Ň), Písanka s. 11, 12 (C, Z)

M – s. 63 – 65, sčítání a odčítání do 10, krychlové stavby

AJ – s. 32, 33 barvy a čísla, slovní zásoba oblečení  – procvičován

Pondělí: Lili a Vili s. 62, 63, Matematika s. 63, PČ – domeček z kartonu

Úterý: Písanka s. 11, Matematika s. 64, Prvouka s. 35

Středa: Lili a Vili s. 64, Ď, Ť, Ň, Angličtina s. 32, 33, procvičujeme s kartičkami slovní zásobu

Čtvrtek: Lili a Vili s. 65, Písanka s.12 – C, Prvouka s. 36 – povídání o vynálezech

Pátek: Písanka s. 12 – Z, školní strašidlo (list), M – s. 65, 66/1

11. 1. – 15. 1.

ČJ – Lili a Vili s. 58-61 CH, F, zkoušíme přednášet básničku Mráz, Písanka  – písmena V, N

M – učebnice s. 59-61, procvičujeme krychlové stavby, hady a porovnávání čísel (>, <, =)

PK – učebnice s. 32-33 Rodiny vypadají různě

AJ – 29, 30 – Procvičujeme slovní zásobu oblečení, barvy, čísla

Pondělí: Lili aVili s. 58 (CH), Matematika s. 60, VV – medvídek v postýlce

Úterý: Lili a Vili s. 59, Matematika s. 61, PK s. 32 – 33

Středa: Písanka s. 10 – V, AJ s. 29-31, VV – sněhulák z papíru ( stříhání podle šablony)

Čtvrtek: Lili a Vili s. 60, Matematika s. 62/1, 2, PK – s. 34

Pátek: Lili a Vili s. 61, Matematika s. 62, procvičujeme krychlové stavby/stavíme podle plánu

4.1. – 8. 1.

M – s. 56 – 58 nové prostředí Hadi

ČJ – Lili a Vili s. 54 – 57 (Ž, Ř), písanka s. 7, 8 (Č, R)

PK – s- 30, 31, rodina, příbuzenské vztahy

AJ – s. 27 Dressing up

Pondělí: Lili a Vili s. 54, Matematika s. 56

Úterý: Lili a Vili s. 55, Písanka  – písmeno Č, Matematika – sčítání, odčítání, uč. s. 57, Prvouka – s. 30, rodina

Středa: AJ – nová slovní zásoba oblečení, s. 27, ČJ – Lili a Vili s. 56, VV – tříkrálová koruna

Čtvrtek: Matematika s. 58, Prvouka s. 31, Lili a Vili s. 56, Písanka – R

Pátek: Matematika s. 59 vybraná cvičení, Písanka – L, básnička Mráz

 

14. 12. – 18. 12.

ČJ – Lili a Vili s. 51 – 53, Písanka s. 6-7

M – s. 53 – 55

PK – s. 28 Přecházíme vozovku

AJ – s. 25, 26 School time

PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK 

 • skupinová práce (nácvik čtení)
 • Lili a Vili s. 51
 • Písanka s. 6

MATEMATIKA 

 • s. 53 – krychlové stavby, dřívka

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 • BETLÉM – vystřihujeme, malujeme temperami

ÚTERÝ

Český jazyk

 • Lili a Vili s. 52, písmenko Š
 • Písanka – pokračujeme s. 6

Matematika

 • s. 54 – krokování, parkety

Prvouka

 • s. 28, 29

STŘEDA: 

ČJ – Lili a Vili s. 53

AJ – s. 25, 26

VV – Betlém, sněhuláček, vločka

7.12.-11.12.

ČJ – Lili a Vili s. 47 – 49, písmena C, Z, Písanka s. 5 (J, B)

M  – s. 51 – 53, nové prostředí Parkety

AJ – s. 24 – 25, Opakování slovní zásoby

PK – Okolí školy, s. 25/26

PČ/VV – čertík – zápich podle šablony, anděl – kresba kombinovanými technikami (pastel, vodovky, voskovky, tuš)

PONDĚLÍ  

 • ČJ Lili a Vili s. 47, 48 (polovina strany), prac. list

 • M – HŘIŠTĚ s. 50, s. 51
 • PČ – práce s šablonou, čert

ÚTERÝ

 • M – s. 51, pracovní list
 • ČJ – Lili a Vili s. 48, Písanka  – písmeno J
 • PK – s. 26

STŘEDA:

 • sázíme sukulenty
 • AJ – prac. listy, učebnice s. 24
 • VV – anděl (voskovky, vodovky, tuš)
 • Lili a Vili s. 49, diktát písmen do sešitu s kytičkou ( O É Y A Ú P J PEPA PIPI JÁ)

ČTVRTEK:

 • Ve třídě proběhla sociometrie
 • ČJ – Lili a Vili s. 49, Písanka – B
 • M – s. 52 prostředí parkety
 • PK  – s 27

PÁTEK:

 • ČJ – Lili a Vili s. 50
 • M – uč. s. 52