Týdenní plány:

21. 6. – 25. 6.

Je před námi poslední týden. V tomto týdnu budu hodiny během vyučování využívat podle potřeby, abychom uzavřeli jednotlivé předměty. Připomínám, že v pátek si děti do vyklidí svou skříňku.

Český jazyk – dokončujeme Lili a Vili (abeceda) a písanku (ť, ň, Q, X) – s. 24, 32 + individuálně podle možností

Matematika – s. 120  – rodina, autobus

Angličtina – opakování – hry, písničky

Prvouka – dokončujeme učebnici, s. 73 – 79

Pondělí: Písanka s. 24, Lili a Vili s. 56, Matematika s. 120

Úterý: Písanka s. 25/26, 32, prvouka s. 73 – 77, procvičujeme abecedu

Středa: výlet na Gutovku

14. 6. – 18. 6.

Český jazyk: Lili a Vili s. 56 – 58, Písanka s. 19 – 21 ( z, č, ž)

Matematika: s. 117 – 119, výstaviště, mince, autobus

Angličtina: procvičovaní, hry se slovní zásobou

Prvouka: s. 68 – 71, zuby

V pátek dopoledne si s dětmi v rámci třídy užijeme pasování na čtenáře. Děti budou moct ostatním předvést, jak se za rok naučily krásně číst.

Pondělí: Lili a Vili s. 56, písanka s. 19, 20 (polovina), Matematika s. 117

Úterý: Matematika s. 118, Lili a Vili s. 57, písanka s. 20/21, prvouka – s. 68 – 70

Středa: Angličtina – opakujeme slovní zásobu (čísla, barvy, zvířata), Lili a Vili s. 58, Písanka – s. 22 (ch, CH)

Čtvrtek: Matematika s. 119, Lili a Vili s. 59, Písanka s. 23, Prvouka s. 71, 72

7. 6. – 11. 6.

Český jazyk – Písanka s. 17, 18 (au, ou, b), Lili a Vili s. 52 – 54, dále procvičujeme čtení a psaní malých písmen a věnujeme se pohádkám a pohádkovým postavám

Matematika – s. 113, 114, zaměřujeme se na porovnávání čísel

Prvouka – s. 66, 67 Naše tělo

Angličtina – opakování, s. 71

Pondělí: Matematika s. 113 (cv. 1, 2, 4), Lili a Vili s. 52

Úterý: Lili a Vili s. 53, Písanka s. 17, prvouka s. 66, 67, matematika s. 114

Středa: Písanka s. 18/ polovina, Lili a Vili s. 54, Angličtina s. 71

Čtvrtek: Písanka s. 18/dokončujeme, Lili a Vili s. 55, Matematika s. 115

Pátek: Matematika s. 116, Písanka s. 19/ polovina

 

31. 5. – 4. 6.

Český jazyk: Písanka s. 15, 16 (k, h), Lili a Vili s. 50, 51 ( Pohádky a bajky)

Matematika: s. 110 – 112 ( krychlové stavby, krokování, slovní úlohy)

Prvouka: s 64, 65 ( Následnost událostí), procvičujeme určování času

Angličtina: s. 70, 71 ( opakování)

Pondělí: Lili a Vili s. 50, písanka s. 15 – k (polovina stránky), matematika – s. 110

Úterý: Den dětí – hrajeme si a užíváme hezký den s kamarády. Nemáme ani domácí úkol.

Středa: Lili a Vili s. 51, Písanka s. 15, Angličtina s. 70

Čtvrtek: Písanka s. 16, matematika s. 111, Prvouka s. 64, 65

Pátek: Matematika s. 112, písanka s. 16 dokončení, čtenářské dílny

24. 5. – 28. 5.

Český jazyk – Lili a Vili s. 45 – 47, pohádky a pohádkové bytosti, Písanka s. 13, 14 – v, d

Matematika – s. 107 – 109, procvičujeme krokování, parkety, sčítání a odčítání do 20

Angličtina – s. 68, 69, poslech, procvičování předložek

Prvouka – s. 61, 62, hodiny – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá

Pondělí – Lili a Vili s. 45, 46, Matematika s. 107, PČ – navlékání korálků

Úterý – Matematika s. 108/1, 2, Lili a Vili s. 47, písanka s. 13, Prvouka – s. 61, 62

Středa – Angličtina s. 68, 69, procvičujeme předložky – on, under, behind, in front of, next to, ČJ – Písanka s. 13, Lili a Vili s. 48

Čtvrtek – Matematika s. 108, 109/1, 2, Lili a Vili s. 49, Prvouka s. 63

Pátek – Matematika s. 109/3, procvičujeme +/-, dílny čtení

17. – 21. 5.

Český jazyk: Lili a Vili s. 43, 44, přísloví, Písanka – s. 11, 12 – r, ř

Matematika: s. 104 – 106, prostředí mince, krychlové stavby, procvičování +/- přes 10

Prvouka: s. 60/61, hodiny

Angličtina: s. 63, 89, předložky

Pondělí: Lili a Vili s. 43, Matematika s. 104

Úterý: Písanka s. 11, Matematika s. 105, Prvouka s. 60

Středa: učebnice s. 63, 89, procvičujeme předložky – před, za, pod, vedle, v, Lili a Vili s. 44

Čtvrtek: Písanka s. 12, matematika s. 106

Pátek: Procvičujeme +/- do 20, Písanka s. 12

10. 5. – 14. 5.

Český jazyk

  • nácvik čtení a psaní, Lili a Vili s. 35, 40, 41
  • Písanka s. 9, 10 (š, n)
  • Pátek – čtenářské dílny (děti si přinesou vlastní knihu)

Matematika

  • evidence prvků, dětský park, krokování, s. 101, 102

Prvouka

  • s. 56/4, 57 – Den a noc

Angličtina

  • s. 61, procvičování slovní zásoby

Pondělí  –  Lili a Vili s. 35, Písanka s. 9, Matematika s. 101

Úterý –  Lili a Vili s. 40, Matematika s.102, Prvouka s. 57

Středa – Písanka s. 10 (n), Angličtina s. 61, 62, Lili a Vili s. 41

Čtvrtek  – Lili a Vili s. 42, Matematika s.103, Prvouka s. 58/59

Pátek – Písanka s. 10, čtenářské dílny ( kresba postavy a její charakteristika), Matematika – procvičování +/- přes 10, HV – notová osnova

3. 5. – 7. 5.

Český jazyk: Lili a Vili s. 36 – 38, Písanka s. 7, 8 (y, o)

Matematika: s. 99, 100 (dětský park, hodiny, vláčky)

Prvouka: s. 56 kalendář

Angličtina: s. 60 opakování

25. – 30. 4.

Český jazyk – Lili a Vili s. 30-32 (Svět našich domovů), Písanka s. 5, 6 (j, u, s, p)

Matematika – s. 95, 96 (příprava na souřadnicový systém)

Prvouka – Dny v týdnu a měsíce  s. 53, 54

Angličtina – s. 58, 59 (předložky on, in)

Pondělí – Lili a Vili s. 30, 31, písanka s. 5 (j), matematika s. 95, 96/1

Úterý – Matematika s.95, Lili a Vili s. 32, Prvouka – s. 53 (dny v týdnu)

Středa – Lili a Vili s. 33, Písanka s. 5 – u, angličtina s. 58/59

Čtvrtek – Lili a Vili s. 34, Matematika s. 96, Prvouka s. 54/55

19.- 23. 4.

ČJ – Lili a Vili s. 27, 28, Písanka s. 3, 4

M – s. 94, 95 (autobus, souřadnice)

PK – měsíce, s. 52

AJ – s. 56, 57 Do you like? , animals