Týdenní plán:

Týdenní plán 27.3. – 31.3.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa 2 s.34, 35, 37, 38, 39, 40, Pepova písanka 2 s. 21, 22 čtecí tabulka na s.41)

 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • opakování malých a velkých písmen
 • abeceda
 • vázané písmo
 • di, ti, ni
 • ř, Ř
 • Ď, Ť, Ň

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.23)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince
 • měření délky (metr, pravítko)
 • měření objemu (l, ml)

PRVOUKA

 • Opakování – hodiny, části dne, režim dne
 • Jaro – mláďata na jaře

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 42)

 • Opakování (čísla, předměty, barvy, abeceda)

Týdenní plán 20.3. – 24.3.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa 2 s.32, 33, 34, 35, Pepova písanka 2 s. 20, čtecí tabulka na s.30)

 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • opakování malých a velkých písmen
 • abeceda
 • vázané písmo
 • di, ti, ni
 • ř, Ř
 • B, b, D, d

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.23)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince
 • měření délky (metr, pravítko)
 • porovnávání

PRVOUKA 

 • Hodiny, čas
 • Části dne, režim dne

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 39)

 • Opakování (čísla, předměty, barvy, abeceda)

Týdenní plán 13.3. – 17.3.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa 2 s.24, 25, 26, 27, 30, 31, Pepova písanka 2 s. 18, 19)

 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • opakování malých a velkých písmen
 • abeceda
 • vázané písmo
 • di, ti, ni
 • ř, Ř
 • B, b, D, d

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.21)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince
 • měření délky (metr, pravítko)
 • o několik více, o několik méně

PRVOUKA 

 • Jaro, jarní byliny
 • Hodiny, čas, režim dne

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 39)

 • Otázky – Is it …? + odpovědi Yes/no

Týdenní plán 6.3. – 10.3.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa 2 do s. 23, Pepova písanka 2 s. 17, 18)

 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • opakování malých a velkých písmen
 • abeceda
 • vázané písmo
 • di, ti, ni
 • ř, Ř

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.19)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince
 • měření délky (metr, pravítko)

PRVOUKA 

 • Březen – za kamna vlezem
 • Ptáci na jaře

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 37)

 • Lekce 5 – Happy Birthday

Týdenní plán 27.2. – 3.3.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa 2 do s. 19, Pepova písanka 2 s. 15, 16)

 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • opakování malých a velkých písmen
 • abeceda
 • vázané písmo
 • di, ti, ni

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.17)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince

PRVOUKA 

 • živočichové
 • živočichové v zimě, péče o ně

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 34)

 • Opakování, shrnutí – čísla, barvy, pomůcky, oblečení

Týdenní plán 20.2. – 24.2.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa 2 do s. 15, Pepova písanka 2 s. 2, 4, 12, 14)

 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • háčky, čárky
 • opakování malých a velkých písmen
 • abeceda
 • vázané písmo
 • di, ti, ni

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.14)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince

PRVOUKA (Školák Pepa 2 s.13 a s.15)

 • zima – opakování, shrnutí
 • myšlenková mapa

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 31)

 • Lekce 3 – Dressing up

Týdenní plán 13.2. – 17.2.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa 2 do s. 9, Pepova písanka 2 do s.14)

 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • opakování malých a velkých písmen
 • abeceda
 • vázané písmo

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.7)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • porovnávání (větší, menší, stejné)
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince

PRVOUKA (Školák Pepa 2 s.7)

 • členové rodiny
 • zimní radovánky

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 29)

 • Lekce 3 – Dressing up

Týdenní plán 30.1. – 2.2.2023 (3.2. pololetní prázdniny)

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa do s. 99, Čtecí tabulka č.7, Pepova písanka 1 do s. 32, Pepova písanka 2)

 • první a poslední hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • písmenko O, S, A, M, E, L, I, U, P, J, D, Y, R, N, K, Z, V , C, H, CH, B, Ž, Š, Č, F, G
 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • háčky, čárky

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.7)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání
 • porovnávání (větší, menší, stejné)
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince

PRVOUKA (Školák Pepa s.97)

 • členové rodiny – fotografie, záliby

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 27)

 • opakování

Týdenní plán 23.1. – 27.1.2023 (23.1.2023 Toulcův dvůr, 27.1.2023 bruslení)

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa do s. 92, Čtecí tabulka č.7, Pepova písanka 1 do s. 30, Pepova písanka 2 s.3)

 • první a poslední hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • písmenko O, S, A, M, E, L, I, U, P, J, D, Y, R, N, K, Z, V , C, H, CH, B, Ž, Š, Č
 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním

MATEMATIKA (PS do s. 32, Matematika č.3 do s.3)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání
 • porovnávání (větší, menší, stejné)
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince

PRVOUKA (Školák Pepa s.87)

 • zima – počasí v zimě, zimní sporty, zimní oblečení

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 27)

 • school time

 

 

Týdenní plán 16.1. – 20.1.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa do s. 84, Čtecí tabulka č.6, Pepova písanka 1 do s. 27, Pepova písanka 2 s.2 a s.8)

 • první a poslední hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • písmenko O, S, A, M, E, L, I, U, P, J, D, Y, R, N, K, Z, V , C, H, CH, B
 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním

MATEMATIKA (PS do s. 32)

 • psaní čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 10
 • porovnávání, dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince

PRVOUKA (Školák Pepa s.82)

 • zima – počasí v zimě, zimní sporty

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 25)

 • opakování (čísla, hračky, školní pomůcky, barvy)