Author Archive

Vážení rodiče, milé děti,

děkuji Vám za krásné dárky i milá slova a hlavně za celý školní rok. Přeji Vám hezké prázdniny a na budoucí druháky se budu těšit opět září. 

Na závěr připojuji pár fotek z posledních dní a také seznam pomůcek, které budou děti potřebovat ve druhé třídě.

Mějte se prázdninově

BJ

Seznam pomůcek 2. třída

   

 

Týden 28. – 30. 6.

V tomto týdnu už se nebudeme učit. V pondělí a v úterý budeme rozdávat a podepisovat učebnice pro 2. ročník, děti tedy budou potřebovat aktovku/ batoh / tašku. Děti budou dále potřebovat penál, žákovskou knížku a mohou si přinést karetní nebo deskové hry. 

V písance nám zbylo několik stránek k procvičování, prosím využijte je s dětmi přes léto k opakování. Vřele doporučuji dále pravidelně číst hezkou knížku.

Vysvědčení budeme předávat ve středu během první vyučovací hodiny. Poté odvedu děti do šatny, předám rodičům a zbylé děti odvedu do školní družiny.

Hezkou neděli

BJ

Výlet na Gutovku

Výlet nám dnes překazilo počasí. Děti si nechávají ve škole náhradní oblečení a vyrazíme hned, jak nám to počasí dovolí (st, čt nebo pá). Do školy nosíme písanku, prvouku, žákovskou knížku a penál. 

 

Výlet na Gutovku

Zítra se s dětmi vydáme na Gutovku. Doufám, že se nám vyhnou bouřky a děti si dopoledne užijí. Prosím, aby měly s sebou svačinu, klíče, pití, vhodnou obuv a hlavně náhradní oblečení. Počítáme i s mokrou variantou, takže pokud bude pršet, zůstaneme ve škole a výlet přesuneme. Pro tento případ prosím, aby děti měly učebnici prvouky, písanku, žákovskou a penál. ( Pokud nebudeme potřebovat, necháme si ve škole do druhého dne). Do školy se vrátíme zpět na oběd.

Děti dnes mají za domácí úkol pouze zkontrolovat a doplnit písanku do písmen ď, ť, ň (včetně). Někdo už má vzorně hotové, je tedy bez úkolu.

Hezké odpoledne

BJ

Pasování na čtenáře

Letošní pasování na čtenáře proběhlo v komorní pohádkové atmosféře. Děti v kouzelnickém hávu krásně předčítaly básně Františka Hrubína. Všechny děti se moc snažily a předvedly, jak hezky se naučily číst. Svůj slib čtenáře zpečetily podpisem v čarodějném stromě a na závěr jsme si ještě poslechli kamarády z 1. A. Zasloužená odměna nám moc chutnala a zbytek dne jsme si užili na školním hřišti

P.S. Do Teams jsem uložila video, děti již byly trochu unavené, ale “Slibujeme” zvládly na jedničku:)

.

21. 6. – 25. 6.

Je před námi poslední týden. V tomto týdnu budu hodiny během vyučování využívat podle potřeby, abychom uzavřeli jednotlivé předměty. Připomínám, že v pátek si děti do vyklidí svou skříňku.

Český jazyk – dokončujeme Lili a Vili (abeceda) a písanku (ť, ň, Q, X) – s. 24, 32 + individuálně podle možností

Matematika – s. 120  – rodina, autobus

Angličtina – opakování – hry, písničky

Prvouka – dokončujeme učebnici, s. 73 – 79

Pondělí: Písanka s. 24, Lili a Vili s. 56, Matematika s. 120

Úterý: Písanka s. 25/26, 32, prvouka s. 73 – 77, procvičujeme abecedu

Středa: výlet na Gutovku

Závěr školního roku

Vážení rodiče, milé děti,

prosím věnujte pozornost informacím o posledních dnech toho školního roku.

Čeká nás postupné vyklízení třídy a šatních skříněk. Prosím vybavte děti velkou taškou a/nebo deskami na výkresy. 

V pátek 25. 6. budeme vyklízet šatní skříňky. Děti si všechny věci odnesou a dále skříňku již používat nebudou. Od pátku 25. 6. se děti nemusí přezouvat. Některé děti mají ve skříňce hodně nashromážděných věcí, prosím tedy o postupné odnášení. 

Od pátku 25. 6. do úterý 29. 6. se pro nás čas vyučování nemění, máme vyučování do 11:40 a poté jdeme do družiny.

V pátek 18. 6. si  spolu s dětmi v rámci třídy užijeme pasování na čtenáře. Děti budou moct vzájemně předvést, jak se za rok naučily krásně číst.

Vysvědčení předám dětem ve středu 30. 6. během první vyučovací hodiny. Poté mohou děti odcházet s rodiči domů, nebo zůstávají ve školní družině.

Velmi děkuji za spolupráci a s přáním hezkého víkendu posílám také několik fotek z našeho Dne dětí, který jsme si užili společně s 1. A při hledání pokladu.

Hezký víkend

BJ

14. 6. – 18. 6.

Český jazyk: Lili a Vili s. 56 – 58, Písanka s. 19 – 21 ( z, č, ž)

Matematika: s. 117 – 119, výstaviště, mince, autobus

Angličtina: procvičovaní, hry se slovní zásobou

Prvouka: s. 68 – 71, zuby

V pátek dopoledne si s dětmi v rámci třídy užijeme pasování na čtenáře. Děti budou moct ostatním předvést, jak se za rok naučily krásně číst.

Pondělí: Lili a Vili s. 56, písanka s. 19, 20 (polovina), Matematika s. 117

Úterý: Matematika s. 118, Lili a Vili s. 57, písanka s. 20/21, prvouka – s. 68 – 70

Středa: Angličtina – opakujeme slovní zásobu (čísla, barvy, zvířata), Lili a Vili s. 58, Písanka – s. 22 (ch, CH)

Čtvrtek: Matematika s. 119, Lili a Vili s. 59, Písanka s. 23, Prvouka s. 71, 72

7. 6. – 11. 6.

Český jazyk – Písanka s. 17, 18 (au, ou, b), Lili a Vili s. 52 – 54, dále procvičujeme čtení a psaní malých písmen a věnujeme se pohádkám a pohádkovým postavám

Matematika – s. 113, 114, zaměřujeme se na porovnávání čísel

Prvouka – s. 66, 67 Naše tělo

Angličtina – opakování, s. 71

Pondělí: Matematika s. 113 (cv. 1, 2, 4), Lili a Vili s. 52

Úterý: Lili a Vili s. 53, Písanka s. 17, prvouka s. 66, 67, matematika s. 114

Středa: Písanka s. 18/ polovina, Lili a Vili s. 54, Angličtina s. 71

Čtvrtek: Písanka s. 18/dokončujeme, Lili a Vili s. 55, Matematika s. 115

Pátek: Matematika s. 116, Písanka s. 19/ polovina

 

Hezký víkend všem malým čtenářům :)