Týdenní plán 27.3. – 31.3.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa 2 s.34, 35, 37, 38, 39, 40, Pepova písanka 2 s. 21, 22 čtecí tabulka na s.41)

 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • opakování malých a velkých písmen
 • abeceda
 • vázané písmo
 • di, ti, ni
 • ř, Ř
 • Ď, Ť, Ň

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.23)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince
 • měření délky (metr, pravítko)
 • měření objemu (l, ml)

PRVOUKA

 • Opakování – hodiny, části dne, režim dne
 • Jaro – mláďata na jaře

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 42)

 • Opakování (čísla, předměty, barvy, abeceda)

Comments are closed.