Týdenní plán 20.3. – 24.3.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa 2 s.32, 33, 34, 35, Pepova písanka 2 s. 20, čtecí tabulka na s.30)

 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • opakování malých a velkých písmen
 • abeceda
 • vázané písmo
 • di, ti, ni
 • ř, Ř
 • B, b, D, d

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.23)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince
 • měření délky (metr, pravítko)
 • porovnávání

PRVOUKA 

 • Hodiny, čas
 • Části dne, režim dne

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 39)

 • Opakování (čísla, předměty, barvy, abeceda)

Comments are closed.