Týdenní plán 13.3. – 17.3.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa 2 s.24, 25, 26, 27, 30, 31, Pepova písanka 2 s. 18, 19)

 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • opakování malých a velkých písmen
 • abeceda
 • vázané písmo
 • di, ti, ni
 • ř, Ř
 • B, b, D, d

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.21)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince
 • měření délky (metr, pravítko)
 • o několik více, o několik méně

PRVOUKA 

 • Jaro, jarní byliny
 • Hodiny, čas, režim dne

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 39)

 • Otázky – Is it …? + odpovědi Yes/no

Comments are closed.