Týdenní plán 6.3. – 10.3.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa 2 do s. 23, Pepova písanka 2 s. 17, 18)

 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • opakování malých a velkých písmen
 • abeceda
 • vázané písmo
 • di, ti, ni
 • ř, Ř

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.19)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince
 • měření délky (metr, pravítko)

PRVOUKA 

 • Březen – za kamna vlezem
 • Ptáci na jaře

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 37)

 • Lekce 5 – Happy Birthday

Comments are closed.