Týdenní plán 27.2. – 3.3.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa 2 do s. 19, Pepova písanka 2 s. 15, 16)

 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • opakování malých a velkých písmen
 • abeceda
 • vázané písmo
 • di, ti, ni

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.17)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince

PRVOUKA 

 • živočichové
 • živočichové v zimě, péče o ně

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 34)

 • Opakování, shrnutí – čísla, barvy, pomůcky, oblečení

Comments are closed.