Týdenní plán 20.2. – 24.2.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa 2 do s. 15, Pepova písanka 2 s. 2, 4, 12, 14)

 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • háčky, čárky
 • opakování malých a velkých písmen
 • abeceda
 • vázané písmo
 • di, ti, ni

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.14)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince

PRVOUKA (Školák Pepa 2 s.13 a s.15)

 • zima – opakování, shrnutí
 • myšlenková mapa

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 31)

 • Lekce 3 – Dressing up

Comments are closed.