Týdenní plán 13.2. – 17.2.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa 2 do s. 9, Pepova písanka 2 do s.14)

 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • opakování malých a velkých písmen
 • abeceda
 • vázané písmo

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.7)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • porovnávání (větší, menší, stejné)
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince

PRVOUKA (Školák Pepa 2 s.7)

 • členové rodiny
 • zimní radovánky

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 29)

 • Lekce 3 – Dressing up

Comments are closed.