Týdenní plán 30.1. – 2.2.2023 (3.2. pololetní prázdniny)

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa do s. 99, Čtecí tabulka č.7, Pepova písanka 1 do s. 32, Pepova písanka 2)

 • první a poslední hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • písmenko O, S, A, M, E, L, I, U, P, J, D, Y, R, N, K, Z, V , C, H, CH, B, Ž, Š, Č, F, G
 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním
 • háčky, čárky

MATEMATIKA (Matematika č.3 do s.7)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání
 • porovnávání (větší, menší, stejné)
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince

PRVOUKA (Školák Pepa s.97)

 • členové rodiny – fotografie, záliby

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 27)

 • opakování

Comments are closed.