Týdenní plán 23.1. – 27.1.2023 (23.1.2023 Toulcův dvůr, 27.1.2023 bruslení)

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa do s. 92, Čtecí tabulka č.7, Pepova písanka 1 do s. 30, Pepova písanka 2 s.3)

 • první a poslední hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • písmenko O, S, A, M, E, L, I, U, P, J, D, Y, R, N, K, Z, V , C, H, CH, B, Ž, Š, Č
 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním

MATEMATIKA (PS do s. 32, Matematika č.3 do s.3)

 • čísla 0-20
 • sčítání a odčítání
 • porovnávání (větší, menší, stejné)
 • dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince

PRVOUKA (Školák Pepa s.87)

 • zima – počasí v zimě, zimní sporty, zimní oblečení

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 27)

 • school time

 

 

Comments are closed.