Týdenní plán 16.1. – 20.1.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa do s. 84, Čtecí tabulka č.6, Pepova písanka 1 do s. 27, Pepova písanka 2 s.2 a s.8)

  • první a poslední hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
  • písmenko O, S, A, M, E, L, I, U, P, J, D, Y, R, N, K, Z, V , C, H, CH, B
  • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním

MATEMATIKA (PS do s. 32)

  • psaní čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  • sčítání a odčítání v oboru čísel do 10
  • porovnávání, dopočítávání, rozklad čísel
  • slovní úlohy
  • mince

PRVOUKA (Školák Pepa s.82)

  • zima – počasí v zimě, zimní sporty

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 25)

  • opakování (čísla, hračky, školní pomůcky, barvy)

Comments are closed.