Týdenní plán 9.1. – 12.1.2023 (13.1.2023 ředitelské volno)

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa do s. 77, Čtecí tabulka č.6, Pepova písanka do s. 25)

 • první a poslední hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • písmenko O, S, A, M, E, L, I, U, P, J, D, Y, R, N, K, Z, V  C, H
 • čtení slov a krátkých vět, čtení s porozuměním

MATEMATIKA (PS do s. 27)

 • psaní čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 10
 • porovnávání, dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince

PRVOUKA (Školák Pepa s.74)

 • cesta, plán cesty
 • zima – hory, bezpečnost na horách, doprava v zimě

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 24)

 • opakování

Comments are closed.