Týdenní plán 3.1. – 6.1.2023

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa do s. 70, Čtecí tabulka č.6 řádek 1.-9., Pepova písanka do s.21)

 • první a poslední hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • písmenko O, S, A, M, E, L, I, U, P, J, D, Y, R, N, K, Z, V (volat, psát, poznat, přečíst, umět najít v textu, vymyslet slova na dané písmenko, rozpoznat písmenko sluchem, použít ve větě)
 • čtení slov a krátkých vět
 • čtení s porozuměním

MATEMATIKA (PS do s. 24, Čáry máry s Pepou čísla 0-10)

 • psaní čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 10
 • porovnávání, dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince

PRVOUKA (Školák Pepa s.63)

 • zima – příroda v zimě
 • tradice – Nový rok, Tři králové

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 22)

 • čísla
 • hračky
 • barvy

Comments are closed.