Týdenní plán 19.12. – 21.12.2022

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa do s. 63, Čtecí tabulka č.5, Pepova písanka do s.19)

 • první a poslední hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • písmenko O, S, A, M, E, L, I, U, P, J, D, Y, R, N, K (volat, psát, poznat, přečíst, umět najít v textu, vymyslet slova na dané písmenko, rozpoznat písmenko sluchem, použít ve větě)
 • čtení s porozuměním

MATEMATIKA (PS do s. 20, Čáry máry s Pepou čísla 0-9)

 • psaní čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 9
 • porovnávání, dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy
 • mince

PRVOUKA (Školák Pepa s.63))

 • předvánoční čas, vánoční tradice

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 20, s.64 a 65)

 • barvy
 • Vánoce

22.12.2022 Předvánoční burza + třídní besídka

23.12.2022 – 2.1.2023 Vánoční prázdniny

Comments are closed.