Týdenní plán 5.12. – 9.12.2022

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa do s. 44, s.39/ 1.-9. řádek,  Pepova písanka do s.14)

 • první a poslední hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • grafomotorické cviky
 • písmeno, slabika, slovo, věta
 • písmenko O, S, A, M, E, L, I, U, P, J, D (volat, psát, poznat, přečíst, umět najít v textu, vymyslet slova na dané písmenko, rozpoznat písmenko sluchem, použít ve větě)
 • čtení slabik a prvních slov

MATEMATIKA (PS do s. 12, Čáry máry s Pepou čísla 0-8 )

 • psaní čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
 • porovnávání, dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy

PRVOUKA (Školák Pepa s. 43, s.47)

 • členové rodiny
 • Advent, vánoce

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 19)

 • Čísla
 • Hračky

Comments are closed.