Týdenní plán 28.11. – 2.12.2022

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa do s. 25, s.31/ 1.-16. řádek,  Pepova písanka do s.10)

 • první a poslední hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • grafomotorické cviky
 • písmeno, slabika, slovo, věta
 • písmenko O, S, A, M, E, L, I, U, P (volat, psát, poznat, přečíst, umět najít v textu, vymyslet slova na dané písmenko, rozpoznat písmenko sluchem, použít ve větě)
 • čtení slabik a prvních slov

MATEMATIKA (PS do s. 9, Čáry máry s Pepou čísla 0-8 )

 • čtení čísel
 • psaní čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
 • porovnávání, dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy

PRVOUKA (S Pepou do školy s. 34, Školák Pepa s. 34)

 • listnaté stromy
 • režim dne

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 17)

opakování lekce č.2 (čísla, školní pomůcky)

Comments are closed.