Týdenní plán 21.11.-25.11.2022

ČESKÝ JAZYK (  Školák Pepa do s. 25, s.31/ 1.-7. řádek,  Pepova písanka do s.8)

 • první a poslední hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • grafomotorické cviky
 • písmeno, slabika, slovo, věta
 • písmenko O, S, A, M, E, L, I (volat, psát, poznat, přečíst, umět najít v textu, vymyslet slova na dané písmenko, rozpoznat písmenko sluchem, použít ve větě)
 • čtení slabik a prvních slov

MATEMATIKA (PS do s. 6, Čáry máry s Pepou čísla 0-7 )

 • čtení čísel
 • psaní čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 7
 • porovnávání, dopočítávání, rozklad čísel

PRVOUKA (S Pepou do školy s. 35)

 • listnaté stromy
 • opakování podzim

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 15)

 • Numbers (počítání, odpověď na otázku – How many …?)

Comments are closed.