Týdenní plán 14.11.-15.11.2022

ČESKÝ JAZYK (  Školák Pepa do s. 19, s.31/ 1.-3. řádek,  Pepova písanka do s.7)

  • první hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
  • grafomotorické cviky
  • písmeno, slabika, slovo, věta
  • písmenko O, S, A, M, E, L (volat, psát, poznat, přečíst, umět najít v textu, vymyslet slova na dané písmenko, rozpoznat písmenko sluchem, použít ve větě)
  • čtení slabik a prvních slov

MATEMATIKA (PS do strany 2, Čáry máry s Pepou čísla 0-7 )

  • čtení čísel
  • psaní čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  • sčítání a odčítání v oboru čísel do 7
  • porovnávání, dopočítávání, rozklad čísel

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 14)

  • numbers

 

 

Comments are closed.