Týdenní plán 7.11.-11.11.2022

ČESKÝ JAZYK ( Čáry máry s Pepou s.32, Školák Pepa do s. 17, s.31/první řádek, Pepova písanka do s.6)

 • první hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • grafomotorické cviky
 • písmeno, slabika, slovo, věta
 • písmenko O, S, A, M, E (volat, psát, poznat, přečíst, umět najít v textu, vymyslet slova na dané písmenko, rozpoznat písmenko sluchem, použít ve větě)
 • čtení slabik a prvních slov

MATEMATIKA (PS do strany 32, Čáry máry s Pepou čísla 0-6 )

 • čtení čísel
 • psaní čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 6
 • porovnávání, dopočítávání, rozklad čísel

PRVOUKA (S Pepou do školy s. 33 + 34)

 • členové rodiny, maminka
 • pozimní počasí, stromy
 • elektřina

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 14)

 • Pens and pencils
 • Numbers

Comments are closed.