Archiv Listopad, 2022

Čtvrtletní hodnocení

Vážení rodiče,

děkuji Vám za účast na tripartitních třídních schůzkách. Hodnocení a sebehodnocení z tripartitních setkání jsem dětem vlepila do žákovské knížky jako čtvrtletní hodnocení.

Zároveň jsem dětem do žákovských knížek vepsala zpětnou vazbu na čtení. Pokud má žák v žákovské knížce napsáno, že čtení zatím nezvládá, nebo zvládá s dopomocí, není potřeba se znepokojovat. Berte to prosím pouze jako zpětnou vazbu a dále pravidelně procvičujte.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den,

Dusová Veronika

Prosinec – plánované akce – aktualizováno

Vážení rodiče,

níže uvádím přehled akcí, které nás čekají v první polovině prosince. 

5.12. Mikuláš (dopoledne)

8.12. Divadlo Minor (dopoledne, cena 160,- bude odečtena ze školní pokladny)

13.12. Bruslení (dopoledne)

14.12. Školní besídka (předběžný termín, odpolední akce pro děti a rodiče).

22.12. Předvánoční burza (dopoledne, informace budou upřesněny)

22.12. Třídní besídka (dopoledne, informace budou upřesněny)

S pozdravem

Dusová Veronika

Balíček pomoci Pražanům

Vážení rodiče,

ještě jednou bych Vám ráda připomněla Balíček pomoci Pražanům, jehož prostřednictvím lze žádat o příspěvek na obědy a školní družinu. Pokud byste si s žádostí nevěděli rady, neváhejte se na mne obrátit.

Přeji hezký víkend.

Dusová Veronika

Týdenní plán 28.11. – 2.12.2022

ČESKÝ JAZYK (Školák Pepa do s. 25, s.31/ 1.-16. řádek,  Pepova písanka do s.10)

 • první a poslední hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • grafomotorické cviky
 • písmeno, slabika, slovo, věta
 • písmenko O, S, A, M, E, L, I, U, P (volat, psát, poznat, přečíst, umět najít v textu, vymyslet slova na dané písmenko, rozpoznat písmenko sluchem, použít ve větě)
 • čtení slabik a prvních slov

MATEMATIKA (PS do s. 9, Čáry máry s Pepou čísla 0-8 )

 • čtení čísel
 • psaní čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
 • porovnávání, dopočítávání, rozklad čísel
 • slovní úlohy

PRVOUKA (S Pepou do školy s. 34, Školák Pepa s. 34)

 • listnaté stromy
 • režim dne

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 17)

opakování lekce č.2 (čísla, školní pomůcky)

Domácí úkol 24.11.2022

Vážení rodiče,

zeptejte se dnes prosím dětí na jejich domácí úkol. Úkol by měli mít všichni zapsaný v úkolníčku.

Pokud by si děti nebyly jisté, kde mají úkol hledat, naleznete jej v PS Školák Pepa na s.24/4 vybarvit, vystřihnout a nalepit.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Dusová Veronika 

Příchod do školy

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás požádat o to, abyste žáky přiváděli do školy dříve, pokud je to jenom trochu možné.  Do školy je možné přivést děti již v 7:30, v té době je třída otevřená a v tuto dobu většinou ve třídě čekám na příchod žáků.

V 7:55 by již měli všichni žáci sedět ve svých lavicích a být připraveni na výuku. Pozdější příchody nám bohužel narušují hodinu a žáky přivádí do nepříjemné situace.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

Dusová Veronika

Hodnocení v prvních třídách

Vážení rodiče,

děkuji Vám za spolupráci při vyplňování dotazníků týkajícího se Vašeho zájmu o školu v přírodě. 

Dnes bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníku týkajícího se způsobu hodnocení v prvních třídách. O vyplnění dotazníku Vás prosíme nejpozději do 6.12.2022. Na základě dat získaných z dotazníku bude uspořádána online schůzka, kde s Vámi rádi probereme způsoby hodnocení, jeho výhody a zodpovíme případné dotazy.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

Dusová Veronika

 

Čtení

Vážení rodiče,

jelikož známe další nové písmenko, dává nám to další možnosti ke čtení. K nácviku čtení využijte prosím čtecí list nebo PS Školák Pepa s.31/1.-7. řádek. 

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den,

Dusová Veronika

Domácí úkol 22.11.2022

Vážení rodiče,

zeptejte se dnes prosím dětí na jejich domácí úkol. Úkol by měli mít všichni zapsaný v úkolníčku a také označený červeným kroužkem. 

Pokud by si děti nebyly jisté, kde mají úkol hledat, naleznete jej v PS Matematika 2.díl na s.4/1.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Dusová Veronika 

Balíček pomoci Pražanům

Vážení rodiče,

na tomto odkazu, jsou Vám k dispozici aktuální informace k Balíčku pomoci Pražanům.

Hezký den,

Dusová Veronika