Týdenní plán 31.10.-4.11.2022

ČESKÝ JAZYK ( Čáry máry s Pepou, Školák Pepa do strany 14, Pepova písanka s. 4 a 5)

 • první hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • grafomotorické cviky
 • písmeno, slabika, slovo, věta
 • písmenko O, S, A, M (volat, psát, poznat, přečíst, umět najít v textu, vymyslet slova na dané písmenko, rozpoznat písmenko sluchem, použít ve větě)

MATEMATIKA (PS do strany 31, Čáry máry s Pepou čísla 0-6 )

 • čtení čísel
 • psaní čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 6
 • porovnávání, dopočítávání, rozklad čísel

PRVOUKA (S Pepou do školy do strany 31)

 • nemoci, prevence
 • rodina

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 14)

 • Pens and pencils (a pen, a pencil, a pencil case, a ruler, a book, a bag)

Comments are closed.