Týdenní plán 24.-25.10.2022

ČESKÝ JAZYK ( Čáry máry s Pepou s.32, Školák Pepa s. 10, 11, Pepova písanka s. 3)

  • první hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
  • grafomotorické cviky
  • písmenko O, S, A (volat, psát, poznat, přečíst, umět najít v textu, vymyslet slova na dané písmenko, rozpoznat písmenko sluchem, použít ve větě)

MATEMATIKA (PS do strany 28, Čáry máry s Pepou s. 52 )

  • čtení čísel
  • psaní čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
  • sčítání a odčítání v oboru čísel do 6
  • porovnávání

PRVOUKA (S Pepou do školy do strany 31)

  • nemoci
  • prevence

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 12)

  • Pens and pencils

Comments are closed.