Týdenní plán 17.10. – 21.10.2022

ČESKÝ JAZYK ( Čáry máry s Pepou s. 26, 27, 28, 29, Školák Pepa s. 6, 7, 8, 9, Pepova písanka s. 2)

 • první hláska ve slově, hláskování, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • grafomotorické cviky
 • písmenko O, S (volat, psát, poznat, přečíst, umět najít v textu, vymyslet slova na dané písmenko, rozpoznat písmenko sluchem)

MATEMATIKA (PS do strany 27, Čáry máry s Pepou s. 58 )

 • čtení čísel
 • psaní čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • sčítání a odečítání v oboru čísel do 6
 • porovnávání

PRVOUKA (S Pepou do školy do strany 27)

 • podzim
 • živočichové
 • stromy

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 10)

 • opakování
 • nová lekce – Pens and pencils

Comments are closed.