Týdenní plán 10.-14.10.2022

ČESKÝ JAZYK (S Pepou do školy do strany 27, Čáry máry s Pepou do strany 20, s.31, Školák Pepa s. 4 a 5, Pepova písanka s. 1)

 • příprava na psaní, pokročilejší grafomotorické prvky
 • první hláska ve slově, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • obrázkové čtení, vyprávění
 • písmenko O

MATEMATIKA (PS do strany 23, Čáry máry s Pepou s. 51, 53, 54, 55, 56, 57 )

 • čtení čísel
 • psaní čísel 1, 2, 3, 4, 5
 • sčítání a odečítání v oboru čísel do 5
 • porovnávání

PRVOUKA (S Pepou do školy do strany 27)

 • roční období
 • počasí

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 9)

 • pozdravy, představení, zdvořilostní fráze, Kdo je to? – opakování

Comments are closed.