Týdenní plán 3.-7.10.202

ČESKÝ JAZYK (S Pepou do školy do strany 23, Čáry máry s Pepou do strany 18)

 • příprava na psaní, pokročilejší grafomotorické prvky
 • první hláska ve slově, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • obrázkové čtení

MATEMATIKA (PS do strany 19)

 • čtení čísel
 • psaní čísel 1, 2, 3, 4
 • sčítání a odečítání v oboru čísel do 4
 • porovnávání

PRVOUKA (S Pepou do školy do strany 23)

 • roční období
 • ovoce, zelenina
 • počasí

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 7)

 • pozdravy, představení, zdvořilostní fráze
 • Kdo je to?

Comments are closed.