Týdenní plán 26.-30.9.2022

Týdenní plán 26.-30.9.2022 (28.9. státní svátek, 30.9. výlet)

ČESKÝ JAZYK (S Pepou do školy do strany 19, Čáry máry s Pepou 11, 12, 13, 16)

 • příprava na psaní, základní grafomotorické prvky
 • první hláska ve slově, tvorba vět, slabičná stavba slov, krátké a dlouhé slabiky
 • obrázkové čtení
 • pravolevá orientace

MATEMATIKA (PS do strany 15)

 • čtení čísel
 • psaní čísel 1, 2, 3
 • sčítání v oboru čísel do 3
 • porovnávání

PRVOUKA (S Pepou do školy do strany 19)

 • pravolevá orientace
 • hygiena
 • roční období

ANGLICKÝ JAZYK (PS do strany 6)

 • pozdravy, představení, zdvořilostní fráze
 • Kdo je to?

Comments are closed.