Týdenní plán 19.-22.9.2022

ČESKÝ JAZYK (S Pepou do školy do strany 17, Čáry máry s Pepou 9, 10, 11, 12)

 • příprava na psaní, základní grafomotorické prvky
 • logopedické hry, výslovnost, nácvik sluchového vnímání, sluchová diferenciace
 • tvorba vět, slabičná stavba slov (krátké a dlouhé slabiky), náslovná hláska (první hláska ve slově)
 • pravolevá orientace

MATEMATIKA (PS do strany 13)

 • čtení čísel
 • základní geometrické tvary, barvy
 • porovnávání
 • čísla 1-5
  • počítání předmětů v daném souboru, vytváření souborů v daném počtu

PRVOUKA (S Pepou do školy do strany 12)

 • pravolevá orientace
 • školní potřeby, příprava na vyučování, orientace ve škole
 • hygiena

ANGLICKÝ JAZYK

 • pozdravy, představení, zdvořilostní fráze

 

Comments are closed.