Týdenní plán 12.-16.9.2022

ČESKÝ JAZYK (PS do strany 12)

 • příprava na psaní, základní grafomotorické prvky
 • logopedické hry, výslovnost, nácvik sluchového vnímání, sluchová diferenciace
 • jména, první hláska ve jméně, první hláska ve slově
 • orientace na papíře

MATEMATIKA (PS do strany 8)

 • orientace na papíře, orientace v učebnici
 • základní geometrické tvary, barvy
 • čísla 1-4
  • počítání předmětů v daném souboru, vytváření souborů v daném počtu

PRVOUKA (PS do strany 12)

 • prostředí školy, orientace ve škole, pravidla chování ve škole a ve třídě
 • osoby ve škole
 • bezpečnost v okolí školy, dopravní výchova

ANGLICKÝ JAZYK

 • rozdání pracovních sešitů a seznámení s nimi
 • pozdravy, představení, zdvořilostní fráze

Comments are closed.