10. 5. – 14. 5.

Český jazyk

  • nácvik čtení a psaní, Lili a Vili s. 35, 40, 41
  • Písanka s. 9, 10 (š, n)
  • Pátek – čtenářské dílny (děti si přinesou vlastní knihu)

Matematika

  • evidence prvků, dětský park, krokování, s. 101, 102

Prvouka

  • s. 56/4, 57 – Den a noc

Angličtina

  • s. 61, procvičování slovní zásoby

Pondělí  –  Lili a Vili s. 35, Písanka s. 9, Matematika s. 101

Úterý –  Lili a Vili s. 40, Matematika s.102, Prvouka s. 57

Středa – Písanka s. 10 (n), Angličtina s. 61, 62, Lili a Vili s. 41

Čtvrtek  – Lili a Vili s. 42, Matematika s.103, Prvouka s. 58/59

Pátek – Písanka s. 10, čtenářské dílny ( kresba postavy a její charakteristika), Matematika – procvičování +/- přes 10, HV – notová osnova

Comments are closed.