25. – 30. 4.

Český jazyk – Lili a Vili s. 30-32 (Svět našich domovů), Písanka s. 5, 6 (j, u, s, p)

Matematika – s. 95, 96 (příprava na souřadnicový systém)

Prvouka – Dny v týdnu a měsíce  s. 53, 54

Angličtina – s. 58, 59 (předložky on, in)

Pondělí – Lili a Vili s. 30, 31, písanka s. 5 (j), matematika s. 95, 96/1

Úterý – Matematika s.95, Lili a Vili s. 32, Prvouka – s. 53 (dny v týdnu)

Středa – Lili a Vili s. 33, Písanka s. 5 – u, angličtina s. 58/59

Čtvrtek – Lili a Vili s. 34, Matematika s. 96, Prvouka s. 54/55

Comments are closed.