Archiv Duben, 2021

Čtenářské dílny

V pátek se začneme pomalu seznamovat se čtenářskými dílnami v hodinách českého jazyka. Děti vědí, že si mají vzít s sebou svou rozečtenou knihu. Prosím, pomozte dětem vybrat knihu s příběhem (ne encyklopedie, knihy o sportovcích nebo autech), bude se nám s nimi lépe pracovat.

Naše sukulenty

Přichází čas, kdy můžeme začít osazovat naše sukulenty do připravených prostor na školní zahradě. Prosím děti, aby rostlinky, které přežily, přinesly zpět do školy. Děkujeme za péči 🙂

25. – 30. 4.

Český jazyk – Lili a Vili s. 30-32 (Svět našich domovů), Písanka s. 5, 6 (j, u, s, p)

Matematika – s. 95, 96 (příprava na souřadnicový systém)

Prvouka – Dny v týdnu a měsíce  s. 53, 54

Angličtina – s. 58, 59 (předložky on, in)

Pondělí – Lili a Vili s. 30, 31, písanka s. 5 (j), matematika s. 95, 96/1

Úterý – Matematika s.95, Lili a Vili s. 32, Prvouka – s. 53 (dny v týdnu)

Středa – Lili a Vili s. 33, Písanka s. 5 – u, angličtina s. 58/59

Čtvrtek – Lili a Vili s. 34, Matematika s. 96, Prvouka s. 54/55

19.- 23. 4.

ČJ – Lili a Vili s. 27, 28, Písanka s. 3, 4

M – s. 94, 95 (autobus, souřadnice)

PK – měsíce, s. 52

AJ – s. 56, 57 Do you like? , animals

Co procvičujeme?

S dětmi ve škole procvičujeme měsíce, roční období a dny v týdnu. Některé děti už je umí perfektně, někdo ještě musí trénovat. 

Děti dnes dostaly ve škole krátkou básničku k naučení, budeme ji přednášet ve druhém prezenčním týdnu ve škole.

BJ

 

12. 4. – 16. 4.

ČESKÝ JAZYK – Lili a Vili s. 24 – 26 (měsíce, hry se slovy), Písanka 2 s. 1, 2 (a, m, t, e)

MATEMATIKA – s. 92, 93 (prostředí mince, autobus, sčítání a odčítání přes 10)

PRVOUKA – s. 50, 51, jarní květiny

ANGLIČTINA – animal friends, s. 54, 55

Pondělí: Matematika s. 92 /1, 2, 3, Lili a Vili s. 24 ( měsíce)

Úterý: Matematika s. 92, 93/ 1, Český jazyk – Lili a Vili s. 24, dny v týdnu, písanka s. 1 – a, Prvouka s. 50

Středa: Lilli a Vili s. 25, Písanka s. 1 – m, Angličtina s. 54, 55

Čtvrtek: Matematika s. 93, Písanka s. 2 – t, Prvouka s. 51

Pátek: Matematika s. 93, Písanka s. 2 – e, Lili a Vili s. 25

Ochrana mořských želv – projektový den

Vážení rodiče, 

prosíme o vyplnění dotazníku ohledně účasti – neúčasti na projektovém dnu.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=V0r2I73EjkahFXytLvNAjpPoDG0Z7fhDqcU8PrDkActUMUQyNzVBQ1g3QkFHMjdORTNQUkpER0VFVS4u

 

Postupné otevírání školy od 12. 4. 2021

6.4. – 9. 4.

ČJ – Lili a Vili s. 22, 23, písanka s. 31, 32 ( číslice 5, 6, 7, 8)

M – s. 90, 91 – prostředí mince, schody, parkety, autobus

AJ – s. 52, 53, opakování

PK – s. 49, péče o domácí mazlíčky