18. 1. – 22. 1.

PK – s. 34 – 36, V obchodě, vynálezy

ČJ – Lili a Vili s. 62 – 65 (G, Ď, Ť, Ň), Písanka s. 11, 12 (C, Z)

M – s. 63 – 65, sčítání a odčítání do 10, krychlové stavby

AJ – s. 32, 33 barvy a čísla, slovní zásoba oblečení  – procvičován

Pondělí: Lili a Vili s. 62, 63, Matematika s. 63, PČ – domeček z kartonu

Úterý: Písanka s. 11, Matematika s. 64, Prvouka s. 35

Středa: Lili a Vili s. 64, Ď, Ť, Ň, Angličtina s. 32, 33, procvičujeme s kartičkami slovní zásobu

Čtvrtek: Lili a Vili s. 65, Písanka s.12 – C, Prvouka s. 36 – povídání o vynálezech

Pátek: Písanka s. 12 – Z, školní strašidlo (list), M – s. 65, 66/1

Comments are closed.