4.1. – 8. 1.

M – s. 56 – 58 nové prostředí Hadi

ČJ – Lili a Vili s. 54 – 57 (Ž, Ř), písanka s. 7, 8 (Č, R)

PK – s- 30, 31, rodina, příbuzenské vztahy

AJ – s. 27 Dressing up

Pondělí: Lili a Vili s. 54, Matematika s. 56

Úterý: Lili a Vili s. 55, Písanka  – písmeno Č, Matematika – sčítání, odčítání, uč. s. 57, Prvouka – s. 30, rodina

Středa: AJ – nová slovní zásoba oblečení, s. 27, ČJ – Lili a Vili s. 56, VV – tříkrálová koruna

Čtvrtek: Matematika s. 58, Prvouka s. 31, Lili a Vili s. 56, Písanka – R

Pátek: Matematika s. 59 vybraná cvičení, Písanka – L, básnička Mráz

 

Comments are closed.