Archiv Leden, 2021

18. 1. – 22. 1.

PK – s. 34 – 36, V obchodě, vynálezy

ČJ – Lili a Vili s. 62 – 65 (G, Ď, Ť, Ň), Písanka s. 11, 12 (C, Z)

M – s. 63 – 65, sčítání a odčítání do 10, krychlové stavby

AJ – s. 32, 33 barvy a čísla, slovní zásoba oblečení  – procvičován

Pondělí: Lili a Vili s. 62, 63, Matematika s. 63, PČ – domeček z kartonu

Úterý: Písanka s. 11, Matematika s. 64, Prvouka s. 35

Středa: Lili a Vili s. 64, Ď, Ť, Ň, Angličtina s. 32, 33, procvičujeme s kartičkami slovní zásobu

Čtvrtek: Lili a Vili s. 65, Písanka s.12 – C, Prvouka s. 36 – povídání o vynálezech

Psací pera

How to Draw a Feather: 8 Steps (with Pictures) - wikiHow

V následujících týdnech budou děti dostávat symbolická pírka, která znamenají, že už mohou začít psát perem. Vhodné pero (nebo roller) vyberte prosím společně s dětmi (až to současná situace umožní). Hlavní je, aby se dětem pero dobře drželo. Velmi doporučuji vybrat pero s trojbokým systémem. Prosím, vybírejte pero, které není gumovací. Prozatím nebudou děti potřebovat ani zmizík. Chybné tvary budeme škrtat a uvidíme tak pokroky, které děti při psaní dělají.

Dětem, které ještě mají problém s úchopem tužky, doporučuji silnější trojbokou tužku.

BJ

11. 1. – 15. 1.

ČJ – Lili a Vili s. 58-61 CH, F, zkoušíme přednášet básničku Mráz, Písanka  – písmena V, N

M – učebnice s. 59-61, procvičujeme krychlové stavby, hady a porovnávání čísel (>, <, =)

PK – učebnice s. 32-33 Rodiny vypadají různě

AJ – 29, 30 – Procvičujeme slovní zásobu oblečení, barvy, čísla

Pondělí: Lili aVili s. 58 (CH), Matematika s. 60, VV – medvídek v postýlce

Úterý: Lili a Vili s. 59, Matematika s. 61, PK s. 32 – 33

Středa: Písanka s. 10 – V, AJ s. 29-31, VV – sněhulák z papíru ( stříhání podle šablony)

Čtvrtek: Lili a Vili s. 60, Matematika s. 62/1, 2, PK – s. 34

Pátek: Lili a Vili s. 61, Matematika s. 62, procvičujeme krychlové stavby/stavíme podle plánu

Opravy v sešitech

Zítra budou ode mě děti dostávat opravené příklady z matematiky a sešity s kytičkou. Budeme se snažit u každé chyby dělat opravu. Pokud děti najdou za úkolem napsané O:  , znamená to, že mají doma udělat opravu. Pokud bude některé písmeno nebo slovo podtržené, napíšeme ho ještě jednou do opravy. Pokud děti nestihly úkol dokončit, mohou ho dokončit přímo do zadání.

Děkuji a přeji hezké odpoledne.

BJ

My tři králové jdeme k vám…

Provoz školy od 4. ledna

Vážení rodiče, milé děti,

seznamte se, prosím, s provozem školy od 4.1. Pro naši první třídu zůstává provoz stejný, včetně času oběda.

Provoz školy od 4. ledna 2021

4.1. – 8. 1.

M – s. 56 – 58 nové prostředí Hadi

ČJ – Lili a Vili s. 54 – 57 (Ž, Ř), písanka s. 7, 8 (Č, R)

PK – s- 30, 31, rodina, příbuzenské vztahy

AJ – s. 27 Dressing up

Pondělí: Lili a Vili s. 54, Matematika s. 56

Úterý: Lili a Vili s. 55, Písanka  – písmeno Č, Matematika – sčítání, odčítání, uč. s. 57, Prvouka – s. 30, rodina

Středa: AJ – nová slovní zásoba oblečení, s. 27, ČJ – Lili a Vili s. 56, VV – tříkrálová koruna

Čtvrtek: Matematika s. 58, Prvouka s. 31, Lili a Vili s. 56, Písanka – R

Pátek: Matematika s. 59 vybraná cvičení, Písanka – L, básnička Mráz