Dotazník pro rodiče – distanční vyučování 1.C

Vážení rodiče, 

následující dotazník slouží jako zpětná vazba k distančnímu vyučování. 

Za vyplnění dotazníku předem děkujeme.

Dotazník pro rodiče

Comments are closed.