2. 11. – 6. 11.

ČJ – Lili a Vili s. 32 – 35, písmena Č a B, Kreslím tvary s. 46 – 49 – grafomotorická cvičení

M – Učebnice s. 30 – 32, nácvik psaní číslic, sčítání, odčítání a dopočítávání v oboru do 10 ( krokování, zápis prvků), krychlové stavby

PK – s. 17, keře

AJ – s. 16, 17 – čísla, barvy, školní potřeby

Comments are closed.