5. – 9. 10.

ČJ – Písmena J, I, grafomotorická cvičení

M – zjišťování počtu, porovnávání, rozklad množiny prvků, čísla

PK – Všímáme si pocitů druhých

AJ – školní pomůcky

PO – Lili a Vili s. 20, Matematika s. 18, Kreslím tvary “traktor, hřeben”

ÚT – Lili a Vili s. 21, Matematika s. 19, Prvouka s. 12

ST – Lili a Vili s. 22, Kreslím tvary ” tričko, déšť”, AJ s. 10, 11

ČT –  Lili a Vili s. 23, Matematika s. 20, Prvouka s. 13

PÁ – Kreslím tvary “konvička, kaktus”, matematika s. 21

Comments are closed.