Pasování na čtenáře

Připomínám, že 4. 6. od 16:00 budou děti z 1. C ve své třídě pasováni na čtenáře.

Děti Vám předvedou, jak se za rok naučily číst. Budou pasováni na čtenáře a dostanou malý dárek v upomínku na tento den.

Účast povinná (omluva pouze z vážných důvodů), aby dětem nebylo líto, že o tuto slavnost přišly. 

Týdenní plán 21. – 25. 5.

Č – Opis, přepis a diktát slov a vět, Otíkova čítanka str. 54 – 56 + PL, Malý čtenář

M – str.  45 – 48 (číselné pavučiny, orientace v tabulce, součet tří sousedních čísel, hadi s barevnými poli, neposedové, autobus, slovní úlohy, šipkový zápis, orientace v čase, procvičujeme + a – do 20), práce navíc KARTY s příklady

vše opravujeme perem vedle nebo nad příklady, negumujeme a nepřepisujeme špatná čísla

PK –  str. 60 – 61 – OPAKOVÁNÍ Orientace v čase (rok, roční období, měsíce v roce, rodinné oslavy, dny v týdnu, HODINY – CELÁ, PŮL) 

AJ – Fruit and vegetable, opakování a procvičování Wheather, Family, Do you like….? Yes, I do. No, I don’t. Where is it? (in, on, under) + slovíčka

KAŽDÝ DEN MIN. 15 MINUT ČÍST SVOJI KNIHU! 

Akce květen a červen

28. 4. Divadlo Cirkusárium (cena bude upřesněna)

1. 6. Sportovní den

4. 6. 16:00 Pasování na čtenáře

15. 6. Kino – film Planeta Česko (99 Kč platba z ŠOP)

20. 6. Dopravní hřiště (helma nutná!)

Anglická písnička na příští týden

Osobní údaje

Vážení rodiče, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás
žádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Ve dnech 21. – 25. 5. 2018 od 8 do 18 hodin budou ve vrátnici připraveny formuláře, které můžete vyplnit a podepsat. Pokud této možnosti nevyužijete, budeme předpokládat váš souhlas až do
doby konání třídních schůzek v září 2018.

Týdenní plán 14. – 18. 5.

Č – Opis a diktát slov a vět, Otíkova čítanka str. 49 – 53 + PL

M – str.  41 – 44 (orientace v tabulce, součet třech sousedních čísel, pyramidy s barevnými poli, osová souměrnost, škrtni, kde je chyba, parkety, autobus, slovní úlohy, procvičujeme + a – do 20), práce navíc KARTY s příklady

vše opravujeme perem vedle nebo nad příklady, negumujeme a nepřepisujeme špatná čísla

PK –  str. 54, 55, 57, 58 Orientace v čase (rok, roční období, měsíce v roce, rodinné oslavy, dny v týdnu) 

AJ – opakování a procvičování Wheather, Family, Do you like….? Yes, I do. No, I don’t. Where is it? (in, on, under) + slovíčka

KAŽDÝ DEN MIN. 15 MINUT ČÍST SVOJI KNIHU! 

Návštěva ZOO 7. 5.

V pondělí 7. 5. půjdeme do ZOO.

Sraz ve škole v šatně v 7:20.

Odcházet budeme ze školy v 7:30!, návrat kolem 13:30. Pokud někdo nepůjde, nebo přijde pozdě, bude v 1. B.

S sebou:

  • batůžek, svačina, pití, vhodné oblečení a obuv, pláštěnka, pokrývka hlavy, drobné kapesné.

Toulcův dvůr 3. 5.

Ve čtvrtek 3. 5. půjdeme do Toulcova dvora na program Máme rádi zvířata (80,- platí se ze školní online pokladny).

Příchod do školy nejdéle v 7: 50, odchod ze školy v 8:00. Kdo přijde pozdě, půjde do 1.A.

S sebou: batůžek, svačina, pití, pláštěnka, vhodné oblečení a obuv (program bude venku),

                 klíče a čip a na oběd

Příjezd z ŠVP

Očekávaný příjezd ke škole je v 11:45.

Sportovní zážitky